Ułatwienia dostępu

Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tytuł projektu :

Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka

Wartość ogółem :                   5 250 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:         4 987 500,00 zł.

Udział własny :                       262 500,00 zł.

 

Opis projektu: 

Przebudowa Stacji Uzdatniania  Wody w m. Moszczanka gm. Ryki.  W ramach zadania wykonane będą następujące rzeczy: wymiana uzbrojenia studni głębinowej S1, wykonanie obudowy i uzbrojenia studni, budowa SUW z wyposażeniem technologicznym, budowa zbiornika wyrównawczego V = 150 m3 z przewodami technologicznymi w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na wodę, zbiornik ścieków sanitarnych jednokomorowy z kręgów Æ1600 mm  V=3 m3, zbiornik popłuczyn żelbetowy  prefabrykowany o pojemości użytkowej  V=2x12 m3, zbiornik infiltrująco – odparowujący popłuczyn z odżelaziaczy, kanalizacja sanitarna i technologiczna z pompownią, przewody technologiczne wodociągowe zewnętrzne wykonane z rur PE, linie energetyczne i sterownicze, elementy zagospodarowania działki, drogi i place,  ogrodzenie z bramą i furtką terenu stacji uzdatniania wody, zieleń, demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego w istniejącym budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Zakres wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanka obejmuje miejscowości: Moszczanka, Lasoń, Sierskowola, Nowy Dęblin, Krasnogliny i Chrustne. Dwustopniowy układ pompowania wody tj.woda ze studni głębinowej tłoczona będzie pompą głębinową przez aerator i filtry do zbiornika wyrównawczego,   stąd pompami zestawu hydroforowego do sieci rozdzielczej.

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania  Wody w m. Niwa Babicka. W ramach zadania wykonane będą: wymiana obudowy i uzbrojenia studni głębinowych istniejące szachty podziemne będą rozebrane i zastąpione kompletnymi kopułami nadziemnymi  wyposażonymi w wodomierz przepustnicę przelotową i zwrotną oraz kurek probierczy do pobierania prób wody oraz manometr tarczowy, przebudowa układu pompowni, przewodów i linii technologicznych, elementów zagospodarowania działek, budowa zbiornika wyrównawczego V = 150 m3 z przewodami technologicznymi, wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych, instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW.  Zakres wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Niwa Babicka  obejmuje miejscowości: Niwa Babicka, Swaty, Kolonia Swaty, Potok, Ownia, Edwardów, Nowa Dąbia, Stara Dąbia, Kazimierzyn, Zalesie oraz Ryki ulice  Leśna, Stawowa, Swatowska (częściowo), Okopowa (częściowo) i Królewska (częściowo).  Wodociąg wykorzystywał będzie dwie studnie głębinowe , które mają pracować naprzemiennie. Nadzór inwestorski.

Dane kontaktowe

Adres
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Kontakt
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.   07:30 – 15:30

© Wszelkie prawa zasteżone. Wdrożenie - WINDWEB