Ułatwienia dostępu

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul.Piaskowa w Rykach

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Tytuł projektu :

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach

Wartość ogółem :                     2 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:           1 960 000,00 zł.

Udział własny :                         40 500,00 zł.

Termin zakończenia  zadania:    28.06.2024 r.

 

Opis projektu: 

Zadanie  obejmuje przebudowę ulicy o dł. 970 m . Parametry drogi: jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00 m, zjazdy do posesji z kostki brukowej o szer. 4,00 m, chodnik z kostki brukowej o szer.2,00 m, pobocze o szer.0,75 m, kanał technologiczny, odwodnienie powierzchniowe.  Zakres robót do wykonania:  roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami, regulacja studzienek i zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów); roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów); odwodnienie korpusu drogowego (remont przepustów pod korpusem drogi); podbudowy, ulepszone podłoże (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z mieszanek niezwiązanych, podbudowa z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem, podbudowa z betonu asfaltowego);  nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej);   roboty wykończeniowe (umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszanką traw); oznakowanie i  urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery ochronne); elementy ulic (krawężniki betonowe na ławie betonowej, chodnik z  brukowej kostki betonowej, obrzeża betonowe); przebudowa sieci gazowej; budowa rurociągu i kanalizacji teletechnicznej o dł.946 m. Nadzór inwestorski. Realizacja zadania tworzy dogodne warunki do  zakładania i rozwijania działalności gospodarczych przez lokalnych mieszkańców a także inwestorów z zewnątrz.  Stwarza warunki dla powstania nowych miejsc pracy w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Służy podniesieniu bezpieczeństwa i lepszej komunikacji miasta i regionu.   Działania  te zapobiegają  odpływowi  ludności z terenu gminy do większych miast.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Adres
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Kontakt
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.   07:30 – 15:30

© Wszelkie prawa zasteżone. Wdrożenie - WINDWEB